Minimalna wartość jednego udziału wynosi 200 PLN. Udział członkowski jest własnością Członka Banku. Członkowie Banku mogą wywierać faktyczny wpływ na sytuację i politykę Banku. Aby nabyć udziały wystarczy udać się do jednej z placówek Banku, wypełnić deklarację członkowską oraz wpłacić zadeklarowaną kwotę udziałów i wpisowe w kwocie 25 PLN.

Polityka Prywatności Mobile
@Webarm