1)      Włodzimierz Cichoń -          Przewodniczący Rady Nadzorczej

2)      Grażyna Golanowska –        Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3)      Roman Mońka –                  Z-ca Przewodniczący Rady Nadzorczej

4)      Jacek Kulpiński –                Sekretarz Rady Nadzorczej

5)      Edward Bałdyga –               Członek Rady Nadzorczej

6)      Zofia Kuśmierska –             Członek Rady Nadzorczej

7)      Wisława Skrzypek –            Członek Rady Nadzorczej

Polityka Prywatności Mobile
@Webarm