1/ Dariusz Moczarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/ Roman Mońka – W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

3/ Grażyna Golanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

4/ Edward Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej

5/ Jacek Kulpiński – Członek Rady Nadzorczej

6/ Zofia Kuśmierska – Członek Rady Nadzorczej

7/ Wisława Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej

)
@Webarm