Bank Spółdzielczy w Konopiskach

Adres:

42-274 KONOPISKA
ul. Częstochowska 28

KRS: 0000151465
NIP: 5730104683
REGON: 000496490

tel. (34) 37-80-710, (34) 37-80-711, (34) 37-80-712 

fax (34) 37-80-720

w przypadku awarii telefonów stacjonarnych

tel. 516-210-674

E-mail: sekretariat@bskonopiska.pl

 

 
Polityka Prywatności Mobile
@Webarm