Szanowni Klienci,
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – Bank Spółdzielczy w Konopiskach zwraca się do Klientów o złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej, według wzoru załączonego do niniejszego komunikatu.
Bank pozyskuje oświadczenia od Klientów, którzy na dzień 4 kwietnia 2019 r. posiadali rachunki bankowe założone w okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r.
Do Klientów, których dotyczy obowiązek, Bank zwróci się bezpośrednio.
Oświadczenie powinno zostać wypełnione zgodnie ze stanem na dzień otwarcia rachunku.

Oświadczenie można:
•    dostarczyć do placówki Banku
•    przesłać na adres: 42-274 Konopiska, ul. Częstochowska 28

Odmowa złożenia oświadczenia skutkować będzie przekazaniem informacji o rachunku bankowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

CRS (ang. Common Reporting Standard) to standard dla automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie.     CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Polityka Prywatności Mobile
@Webarm