Od dnia 22.05.2018 w Banku funkcjonuje nowa wersja sytemu eBankNet.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem szkoleniowym.

https://www.youtube.com/watch?v=ukVm_EKkdm0

 

)
@Webarm